1.2.902315 EKİM 2019

Cariden müşteri kaydına girişte müşteri web'den eklendi ise otomatik musdetay ve musnot eklemesi yapılmadı.

1.2.902215 EKİM 2019

HDI sigorta dask transferinde sigortalı adresi dask bilgileri kısmından alındı.

1.2.902115 EKİM 2019

Müşteri tablosuna web'den eklenen kayıtları belirlemek için alan (fMusKayDrm) eklendi.

1.2.901611 EKİM 2019

Seçenekli olarak (SIRPROCIFTHAREKET) şirket provizyon aldı hareketinin entegrasyonunda banka ve şirket ayağı olmak üzere iki hareket çalıştırıldı.

1.2.901410 EKİM 2019

Excelden şirket seçerek poliçe transferinde bulunamayan branş bilgilerinde şirket adına ek olarak branş, alt branş ve poliçe türü adı eklendi.

1.2.901310 EKİM 2019

Ray sigorta transferine abonman numarası eklendi.

1.2.901209 EKİM 2019

Excelden şirket seçerek poliçe transferinde termometreye poliçe / zeyil transfer durumu yazıldı.

1.2.901009 EKİM 2019

Excelden şirket seçerek transferde olmayan branş için gelen uyarıya şirket adı eklendi.

1.2.900908 EKİM 2019

Toplu hatalı tarih düzeltme işlemi null tarihlerde hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.900808 EKİM 2019

Excelden şirket seçerek toplu poliçe transferine yeni dosya tanımı eklendi.

1.2.900708 EKİM 2019

Transfer_police_log ve tah tablolarına indeks eklendi.

1.2.900608 EKİM 2019

Müşterileri excel tablosundan toplu olarak güncellemede eğer yoksa tali yaratıldıktan sonra müşteriye satıcı olarak bağlıyordu, düzeltildi.

1.2.900507 EKİM 2019

Müşterileri excelden toplu güncelleme işleminde TC kimlik ve vergi numaralarının tamamı '0' olarak geldiği durumda bu numaraların boş olarak değerlendirilmesi sağlandı.

1.2.900404 EKİM 2019

Transferciye test için eklenen mesajlar kaldırıldı.

1.2.900304 EKİM 2019

Başak groupama excelden tahsilat transferinde şirkete verilen evraklara provizyon alındı hareketi verme işlemi genel ayarlardan (TAHTRASIRPROHAREKETVERME) kullanıcı tanımlı yapıldı.

1.2.900203 EKİM 2019

Tam poliçe numarasından aramada bazı poliçeler ekranda çift görünüyordu, düzeltildi.

1.2.900103 EKİM 2019

Hatalı tarihleri düzeltme hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.900003 EKİM 2019

Trf tablosunda fhasyil ve fkazaade alanları N(2) yapıldı.

1.2.899903 EKİM 2019

Tah tablosunda fHesAktGun alanı N(3) yapıldı.

1.2.899803 EKİM 2019

Virman girişinde evrak tarihi girilmediğinde otomatik olarak verilen tarih için ay kapalı kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.