1.2.936125 MART 2020

Excel tablosundan şirket seçerek poliçe transferinde poliçe numarası 12 haneden büyük poliçeleri transfer almıyordu, düzeltildi.

1.2.935823 MART 2020

Tecdite otomatik kopyalanan bilgilerden riziko adresi çikarildi.Toplu tarih düzeltmeye yeni tanimlar eklendi.Teknik raporlar sahalar kismina KVKK bilgilendirme alani eklendi

1.2.935219 MART 2020

Toplu hatalı düzeltme işlemine yeni tanımlar eklendi.

1.2.935118 MART 2020

Poliçe araçlar menüsüne sadece telefon numaralarını poliçeden cari karta aktarma seçeneği eklendi.

1.2.935017 MART 2020

Allianz sigorta transferine abonman numarası eklendi.

1.2.934913 MART 2020

Doğa sigorta transferinde mebdeinden iptal poliçeler transfer edilmiyordu, bu sınırlama kaldırıldı, transfer ediliyor.

1.2.934813 MART 2020

Zurich sigorta transferine riziko adresi eklendi.

1.2.934711 MART 2020

TMT sigorta için transfer ayarları eklendi.

1.2.934210 MART 2020

Borç alacak listesi seçim ekranında tali acente/grup sekme adı tali acente olarak değiştirildi.

1.2.934110 MART 2020

Poliçe arama sonuç ekranında zeyil numarasının tamamı görünmüyordu, düzeltildi.

1.2.934010 MART 2020

Genel ayarlara TRANSFERDEIPTZYLVADELIPLAN eklendi.

1.2.933909 MART 2020

Zeyil numarası 6 haneden 9 haneye çıkarıldıktan sonra poliçe ekranında tamamı görünmüyordu, düzeltildi.

1.2.933805 MART 2020

Borç alacak hesabı belirteren mahsup transferi için seçim ekranıa örnek excel eklendi.

1.2.933704 MART 2020

Ray sigorta transferine site adı eklendi.

1.2.933604 MART 2020

Hesap ekstresinde başka müşteri kapamalarından otomatik virman oluşturmada eğer tahsilatın alacak hesap kodu boş ise virman oluşuyordu, virman oluşturulmadı ve ekrana uyarı gelmesi sağlandı.

1.2.933504 MART 2020

Anadolu sigorta tahsilat transferinde acente kanalı evraklarında şirket seçimi açılıyordu, şirketin otomatik ayarlanması sağlandı.

1.2.933404 MART 2020

Net prim hesabına trafik imm primi ekleniyordu, çıkarıldı.

1.2.933303 MART 2020

Teknik raporlar sahalar kısmına "Net prim (imm hariç)" alanı eklendi.

1.2.933203 MART 2020

1.2.9331 sürüm ile yapılan değişme geri alındı. Doğru çalışıyor bir işleme gerek yok.

1.2.933103 MART 2020

Ray sigorta tahsilat transferinde işlem tipi Tevdi olan evraklar iade olarak tanımlandı.