1.2.932327 ŞUBAT 2020

Rejistroya rejistroda görülmesi istenen veya istenmeyen poliçeleri ayrı ayrı listeleme seçeneği eklendi.

1.2.932226 ŞUBAT 2020

Halk sigorta tahsilat transferine aynı poliçeye ait tahsilatları tek ödeme olarak yaratma seçeneği eklendi.

1.2.932126 ŞUBAT 2020

Müşteri ekranı, müşteri listesi ve excelden toplu güncellemeye ETK ve KVKK onayı alındı alanları eklendi.

1.2.932026 ŞUBAT 2020

Rejistro sahalar kısmına 'Rejistroda göster' alanı eklendi.

1.2.931925 ŞUBAT 2020

Yangın ekranında yapı tipi ve yapı tarzı alanlarında girilen seçimi sıfırlama seçeneği eklendi

1.2.931825 ŞUBAT 2020

Muhasebe toplu fiş dökümde yaratma tarihi null olan kayıtlar döküme dahil edilmiyordu, dahil edildi. Döküm seçeneklerinde yaratma tarihinin girilmediği durumda sadece fiş tarihine göre listelenmesi sağlandı.

1.2.931724 ŞUBAT 2020

Gulf sigorta transferinde adres kısmında son kelimenin plaka kodu olarak geldiği durumda ilçe ve il ayrımı doğru yapılamıyordu, düzeltildi.

1.2.931624 ŞUBAT 2020

1.2.9314 sürümde yapılan değişme sonrasında tahsilat transferinde müşteri kredi kartını şirket acente kartı gibi kapatıyordu (sadece şirket tarafı kapatılıyordu), düzeltildi.

1.2.931524 ŞUBAT 2020

Poliçe üzerinden muhasebe entegrasyonu yapılırken, entegre olmama nedeni daha ayrıntılı olarak yazdırıldı.

1.2.931421 ŞUBAT 2020

Anadolu sigorta excelden tahsilat transferinde Acente makbuz işlemi evraklarının müşterisi boş olarak şirkete ödeme evrağı olarak yaratılması ve sadece şirket kapaması yapılması sağlandı. Yaratılan evrakta alacak hesabı olarak genel ayarlarda belirlenen verilen kredi kartı hesabı kullanılır.

1.2.931321 ŞUBAT 2020

Program muhasebe ayı kapalı ama teknik ay açık iken poliçe primi değiştirmeye izin veriyor, kullanıcıya bu durumda uyarı mesajı verildi. Ekleme, transfer ve silmeye izin vermiyor.

1.2.931221 ŞUBAT 2020

HDI sigorta zeyil tanımlarına 218 branş, zeyil kodu 97, zeyil adı 'Kısmi poliçe iptali (gün hesabı)' eklendi.

1.2.931120 ŞUBAT 2020

Hesap planı transferine ikinci bir hesap kodu eklendi. Bu hesap üçüncü parti sistemler ile entegrasyonda kullanılabilir.

1.2.931020 ŞUBAT 2020

Genel ayarlara Ethica poliçe transferi için ETHICADOVTLAL ayarı eklendi.

1.2.930920 ŞUBAT 2020

Tahsilat listesine geldiği yere göre listeleme seçeneği eklendi.

1.2.930820 ŞUBAT 2020

Axa sigorta tahsilat transferinde açığa alınan evraklar seçeneği işaretli olmadığında hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.930720 ŞUBAT 2020

Muhsatir tablosuna acente web için fFrkTah indeksi eklendi.

1.2.930620 ŞUBAT 2020

HDI transferinde 1.2.9304 sürüm ile yapılan değişme geri alındı. MÜŞTERİ/AdıSoyadı-Ünvanı -> Sigortalı olarak alınacak SigortaEttiren -> Sigorta ettiren olarak alınacak

1.2.930520 ŞUBAT 2020

Kko tablosunda integer olan bedel alanlarının tipi double yapıldı.

1.2.930420 ŞUBAT 2020

HDI sigorta transferinde SigortaEttiren etiketi boş ise sigorta ettiren adı olarak MÜŞTERİ etiketindeki bilgi alındı.